In IT

Alle maskiner på Internettet er udstyret med et unikt og identificerbart nummer, som kaldes en IP adresse. En typisk IP adresse ser således ud:

216.27.61.137

For at vi mennesker nemmere kan forstå og fortolke IP adressen er den her sat op som fire oktetter af ordinære tal (den såkaldte "dotted decimal" notation). Men computere forstår IP adressen i binær notation - følgende er den samme IP adresse i binær form:

11011000.00011011.00111101.10001001

De fire numre, adskilt af punktummet, er som sagt kaldet oktetter, fordi de har otte positioner når de ses i binær notation. Hvis du lægger samtlige placeringer sammen, får du 32, hvilket betyder at IP adresser kaldes 32-bits numre. Siden hver af de otte positioner kan have to tilstande (1 eller 0), bliver det totale antal mulige konfigurationer 256. Så hver oktet kan indeholde en hvilken som helst værdi mellem 0 og 255. Hvis man kombinerer alle fire oktetter får man mulighed for 4.294.967.296 unikke værdier.

Ud af de næsten 4,3 milliarder kombinationer, er visse værdier fastlagt, så de ikke kan benyttes som almindelige IP adresser. For eksempel er IP adressen: 0.0.0.0 reserveret til "default network" og 255.255.255.255 bruges til broadcasts.

Oktetterne har et andet formål end bare at del numrene op. De bliver benyttet til at definere klasser af IP adresser, som kan være tilegnet en bestemt virksomhed, regering eller en anden enhed baseret på størrelse og behov. Oktetterne er delt i to sektioner: Netværk og Host. Net sektionen indeholder altid den første oktet. Det bliver benyttet til at definere det netværk computeren hører til. Host (eller Node) identificerer den eksakte computer på netværket. Host sektionen indeholder altid den sidste oktet.

Der er fem IP klasser og enkelte specielle adresser:

Default Network

- IP adressen 0.0.0.0 benyttes som default network.

Klasse A

- Denne klasse er til meget store netværk, så som store internationale virksomheder har. IP adresser med den første oktet fra 1 til 126 er en del af denne klasse. De øvrige 3 oktetter bliver benyttet til at identificere hver host. Det betyder at der er 126 klasse A netværk med 16.777.214 mulige hosts på en total af 2.147.483.648 unikke IP adresser. Klasse A netværk er ca. halvdelen af de totale tilgængelige IP adresser. I klasse A netværk er "high order bit value" (det første binære nummer) i den første oktet altid 0.

Net Host or Node
115.24.53.107

Loopback

- IP adressen 127.0.0.1 bliver benyttet som loopback adresse eller localhost. Det betyder at den benyttes af host computeren til at sende beskeder tilbage til sig selv. Den benyttes oftest til problemløsning og netværks aftestning.

Klasse B

- Klasse B er til mellem store netværk. IP adresser med den første oktet fra 128 til 191 er en del af denne klasse. Klasse B adresser inkluderer også den anden oktet som netværks identifikation. De øvrige to oktetter benyttes til at identificere hver host. Det betyder at der er 16.384 Klasse B netværk med hver 65.534 mulige hosts for totalt 1.073.741.824 unikke IP adresser. Klasse B netværk udgør 25% af de totale tilgængelige IP adresser. Klasse B netværks "first bit value" er altid 1 og anden bit altid 0 i den første oktet.

Net Host or Node
145.24.53.107

Klasse C

- Klasse C er normalt benyttet til små og mellem store virksomheder. IP adresser med første oktet fra 192 til 223 er en del af denne klasse. Klasse C adresser indeholder også den anden og tredje oktet som en del af netværk identifikationen. Den sidste oktet er benyttet til at identificere hver host. Det betyder at der er 2.087.152 Klasse C netværk med hvre 254 mulige hosts for totalt 536.870.912 unikke IP adresser. klasse C netværk udgør en ottendedel af de totale tilgængelige IP adresser. Klasse C netværks første bit værdi er 1, anden bit værdi er 1 og tredje bit værdi er 0 i den første oktet.

Net Host or Node
195.24.53.107

Klasse D

- Klasse D bliver benyttet til multicasts, og er en smule forskellig fra de første 3 klasser. Det har en første bit værdi på 1, anden bit værdi på 1, tredje bit værdi på 1 og fjerde bit værdi på 0. De øvrige 28 bits benyttes til at identificere den gruppe af computere, som multicast beskeden er henvendt til. Klasse D adresser udgør 1/16 (268.435.456) af de tilgængelige IP adresser.

Net Host or Node
224.24.53.107

Klasse E

- Klasse E bliver kun benyttet til eksperimenterende formål. Ligesom Klasse D er Klasse E ret forskellig fra de første 3 klasser. De har en første bit værdi på 1, en anden bit værdi på 1, tredje bit værdi på 1 og fjerde bit værdi på 1. De øvrige 28 bits benyttes til at identificere gruppen af computere, som multicasten er henvendt til. Klasse E udgør 1/16 (268.435.456) af de tilgængelige IP adresser.

Net Host or Node
240.24.53.107

Broadcast

- Beskeder som er henvendt til alle computere på et netværk bliver sendt som broadcasts. Disse beskeder benytter altid IP adressen 255.255.255.255.

Hvad er en host?

En host er en enkelt maskine på Internettet. Det kan være såvel klientmaskiner eller servere. Rent faktisk beskrives alle de elektroniske enheder, som får tildelt IP-adresser på Internettet, som hosts. I størstedelen af tilfældene gives hosts også et hostnavn, og det er netop her DNS skal hjælpe til at sikre at "pegepinden" mellem disse opretholdes korrekt.

Recent Posts