In IT

Den hastighed, hvormed dine IT folk kan håndtere uundgåelige udfordringer, siger noget om din virksomheds fremtid. Din forretning vil flyve eller falde alt afhængig af de strategier og IT-aktiver, du har på plads i forhold til at holde din virksomheds interne og eksterne affærer på sporet. Det rigtige miks af strategier, tilsat gode tekniske hjerner, kan hjælpe din forretning til at løse sine daglige opgaver med sindsro, uafhængigt af evt. brister.

Denne artikel vil forsøge at kaste lys på vigtigheden af kraftfulde løsninger til en smidig drift af forretningen.

Spar din tid

Det siger sig selv, at proaktiv overvågning er med til at løse problemer på netværket, før de bliver store, lige fra servernedbrud til utilstrækkelig diskplads, ustabile softwareinstallationer og licensproblemer. Denne slags løsninger opfylder slutbrugernes ønsker. De leverer automatisk dag-til-dag rapportering. Ved at anvende kompatible mobilapplikationer, kan de specialdesignede proaktive løsninger sikre, at brugerne kan få adgang til kritiske oplysninger, uanset hvor de er.

Skær ned på dine IT-udgifter

Ekstra udgifter kan let reduceres, forudsat at vi har integrerede løsninger som passer til hele IT-setuppet. En anden vigtigt pointe her er, at man skal finde ud af hvilke dele af hardwareudstyret, der kan opgraderes eller omplaceres istedet for at blive erstattet. Ved at holde styr på anvendelsen af software-licenser og brugen af dem, kan virksomheder skære ned på udgifter til dyre fornyelser af software, som ikke længere anvendes. Derudover kan man, ved løbende at overvåge printerforbruget, nedsætte udgifterne til el- og energiforbrug.

Beskyt dine kritiske IT-Komponenter

For at opretholde dit forretningsimage, er det vigtigt, at du overholder ideelle sikkerhedsprocedurer Ved at holde et vågent øje med brug og adgang bliver det nemmere at forhindre adgang til uautoriserede hjemmesider. Giv også kun administratorrettigheder til nøgle-applikationer til autentificerede slutbrugere. Det vil hjælpe til at beskytte din virksomheds konfidentielle og følsomme data. I dag findes der forskellige løsninger, som kan hjælpe til med at implementere slutbruger accept-politikker og til at sende sikkerhedsadvarsler, når der registreres usikker aktivitet som for eksempel fjernelse af hardware, stop af antivirus-programmer og lignende på netværket.

Gør installationen nem

Enkelte udrulningsværktøjer kan automatisk opdage og konfigurere nødvendige apps på de specificerede enheder, hvilket giver komplet kontrol og realtids-rapportering på de handlinger, der udføres på et bestemt system.

Software Application Metering

Software metering-modulet giver komplet information om alle applikationer, der er installeret på hvert eneste computer eller server. Reporterne består af alle detaljer om applikationens brug, så som hvornår applikationen har været aktivereret, lukket og i brug. Ved at holde styr på brugen af applikationerne, kan kunderne være sikre på, at de har allokeret software licenserne til de rigtige slutbrugere, og at licenserne ikke bliver fornyet, uden at applikationen faktisk bliver brugt, hvilket giver mulighed for at reducere omkostningerne. Derudover gør software metering værktøjer IT-administratorerne i stand til at begrænse brugen af applikationer for bestemte brugere eller afdelinger. Der kan laves hele lister af begrænsede og tilgængelige applikationer, og de kan udrulles fra centralt hold.

Energi- og strømstyring

Værktøjer der kombineres med energiovervågningsmoduler angiver alle detaljer om energispild på PCer og andre enheder, som på sjusket vis er efterladt tændt selv udenfor arbejdstiden. Denne funktion gør det muligt at få en præcis liste over hvilke PCer, der er tændt, slukket og i dvaletilstand. Data som indsamles af disse mekanismer omfatter oplysninger om hver computer, så som hvornår, den har været i brug. Den kan beregne strømforbruget på hver enhed. Det giver så mulighed for at få et komplet overblik over forbrugt energi, hvilket igen gør det muligt at udarbejde en strategi på baggrund af de indsamlede data.

Slutspunkts-sikkerhed

Slutpunkts-sikkerhed er helt nødvendigt for at forhindre ønskede aktiviteter. Værktøjer, som er udviklet til at tage sig af slutpunktssikkerheden, kan for eksempel håndtere brugen af USB-stik. Det hjælper så IT-administratorerne med at holde styr på sikkerheden på tværs af netværket. Brugen af sådanne hukommelsesstik kan minimeres på tværs af enheder, eller man kan sørge for, at kun nogle få specifikke brugere eller afdelinger har tilladelse til at bruge USB-lagre. Det kan også sættes til at give fuld adgang, blokere al adgang, tillade read-only eller stoppe programmer fra at blive indlæst fra et hukommelsesstik.

Overhold ideelle politiker

Et fleksibelt modul, som muliggør udrulning og overvågning af Politik for Acceptabel Brug (ABPer) på tværs af organisationen, er altid en fornuftig vej at gå. Herfra kan politiker implementeres på bestemte enheder, hver gang en bruger forsøger at logge ind. Disse ABPer kan også understøtte forskellige politiker, som let kan formateres til præsentationsbrug. For at opsummere, har virksomheder, som forsøger at holde sig selv ajour med udviklingen og integrerer opdaterede teknologier, en lysere fremtid end deres modparter.

Recent Posts