Net viden

Hvad er en DNS zone? En zone er den del af et domæne, som en given DNS-server bestemmer over. Begrebet bruges i DNS-servere, hvor ansvaret for nærmere bestemte subdomæner er blevet uddelegeret [...]

Hvad er DNS?

DNS står for Domain Name System. Det er en distribueret database, der er implementeret i et hierarki af navneservere, som sørger for at oversætte navne, som mennesker kan relaterere til, til [...]