Hjælper det at bruge SEO webhoteller?

Der er mange aspekter, der har indflydelse på din resultater med SEO. Én af disse faktorer er dit valg af webhotel. Det betyder også, at dit valg af webhosting kan vise sig at have indflydelse på [...]

Fordele og ulemper ved shared hosting

Er relativt nemt at finde ud af hvilken form for webhotel man har brug for til sin hjemmeside; shared hosting er langt den mest brugt og solgte webhostingløsning og det er der mange grunde til. [...]

Net viden

Hvad er en DNS zone? En zone er den del af et domæne, som en given DNS-server bestemmer over. Begrebet bruges i DNS-servere, hvor ansvaret for nærmere bestemte subdomæner er blevet uddelegeret [...]

Hvad er DNS?

DNS står for Domain Name System. Det er en distribueret database, der er implementeret i et hierarki af navneservere, som sørger for at oversætte navne, som mennesker kan relaterere til, til [...]