In IT

Det er kun muligt at komme med i klubben af organisationer med succes, eller at få gang i en idyllisk forretning, hvis du har serveret de rette ingredienser på tallerkenen til dine kunder indenfor den lovede tid. Applikationer eller websider, som tager længere end den forventede tid at hente, efterlader et dårligt indtryk hos slutbrugerne. Det vigtigste kriterium at se på i forbindelse med ydeevnen i et holistisk forretningsmiljø er svartid (RT, Response Time). At forbedre noget på et system, der i forvejen har en god ydeevne, hjælper ikke på udfordringer i andre systemer, og det er derfor vigtigt for topledelsen at holde øje med ydeevnen på alle niveauer. Ydeevnen afhænger af en række faktorer, inklusive brugerbehov, systempålidelighed, tilgængelig computerkapacitet og applikationsdesign. Hvis du kommer forkert afsted, kan det gå ud over de på forhånd definerede milepæle.

I denne artikel har jeg forsøgt at kaste lys over vigtigheden af RT i dagens elektroniske handelsverden.

Ifølge Wikipedia er RT den totale tid, det tager for et system at svare på en forespørgsel fra en slutbruger. Det forespurgte kan være alt fra en kompliceret databaseforespørgsel, hentning af en webside eller information, brug af hukommelse, eller disk input eller output status. Disse forhold er særligt defineret af to faktorer, nemlig maksimal tidsforsinkelse og gennemsnitlig tidsforsinkelse. I teknisk forstand bliver RT beregnet ved at lægge servicetiden til ventetiden og fratrække transmissionstiden. Det kan tilføjes, at servicetiden er den tid, det tager for et system at svare på det input, det har modtaget. Servicetiden varierer afhængigt med arbejdsmængden. Ventetiden kan defineres som den tid, det ideelt set tager for et system at svare på eller behandle en brugergenereret forespørgsel. Ligesom servicetiden, så varierer ventetiden også fra et mikrosekund til en mangedobling af servicetiden, når det bliver bombarderet med forskellige forespørgsler på samme tid. Forespørgslerne modtages i en kø og behandles i rækkefølge efter ankomst.

Svartid påvirker virksomhedens bundlinje

Fremkomsten af nye teknologier som virtualisering og cloud kan beskrives med ordsproget "To fluer med et smæk". Lad mig gøre det lidt simplere, så du bedre kan følge tankegangen. Disse teknologier fungerer som en sølvkugleløsning for virksomhederne i deres kamp for at vækste, mens de bevarer den bedst mulige oplevelse for slutbrugerne. Cloud er ikke bare effektivt men også elastisk i sin natur på en måde, der gør det muligt at skalere efter virksomhedens behov på en forbrugsafregnet basis. I modsætning hertil oplever virksomheder, som er skeptiske overfor denne form for fremskridt, at sakke efter konkurrenterne, hvormed modparten får den vindende fordel. Hvis søgninger mister blot en fjortendedel sekund per søgning, vil Google efter eget udsagn miste omkring 8 millioner søgning om dagen. En anden IT-gigant har bemærket, at langsomme søgeresultater kan koste virksomheden milliarder i omsætning per år. Det viser sig, at virksomheder, som ikke har fokus på dette forhold, ikke blot mister potentielle leads, men faktisk risikerer at ryge helt ud af konkurrencen.

Sådan håndteres de kritiske faktorer

I de senere år er kravene til svartid øget mellem tre og fire gange. Det er ikke blot blandt banker, i forskningsvirksomheder og indenfor i flybranchen, men også i brancher som medico, medie og energi, at hurtig svartid nu bliver anset for at være et af de mest kritiske parametre. Selv hvis svartiden viser blot et sekunds udsving, er det af enorm betydning, at man på samme tid får håndteret både netværks- og computerforsinkelser uden undtagelse. I det lys er en kompetent tilgang til it-arkitektur nødvendigt for at få styr på denne vigtige parameter på tværs af forskellige cloud applikationer. Virksomheder med mere traditionelle systemopsætninger (som fx. bruger niche og proprietære teknologier) har rige muligheder for at opleve dårlig ydeevne sammenlignet med dem, der har bygget en latency-optimeret arkitektur baseret på standarder og alment accepterede teknikker for problemfri cloud udrulning. Derudover bør organisationer sikre sig, at de har anvendt latency-opmtimering på infrastrukturniveau. Forsinkelser (latency) kan også minimeres ved at nedsætte distancen, som datastrømmene skal rejse. Derudover bør din organisation have pålideligt overvågningsudstyr og teknikker, som kan hjælpe dig til at observere svartiderne på dit website og websider. Vær opmærksom på, at store udsving indikerer en uregelmæssig systemadfærd, som bør adresseres hurtigt.
Den bedste måde at gøre det på er ved at bygge et cloud netværk med lav latency ved hjælp af distribueret computerarkitektur. I en cloud-baseret netværksopsætning anvendes en optimeringstilgang på tværs af netværksstrukturen med henblik på at nedsætte forsinkelser forbundet med dataoverførsler. Derudover skal netværksforsinkelser optimeres ved at:

  • Reducere antallet af netværksnoder
  • Reducere overbelastning i netværket
  • Reducere forsinkelser forbundet med transportprotokollen
  • Reducere forsinkelser på de netværksnoder, som skal skifte fra en fase til en anden

Alt i alt er en god svartid på din service den, der behandler en forespørgsel på under et millisekund. Det er kritisk at have fokus på denne faktor, da det er en af de byggesten, der er med til at definere virksomhedens bæredygtighed og succes på langt sigt.

Recent Posts